מהן הדרישות לדרכון רומני

דרכון רומני הוא מסמך המונפק לאזרחי רומניה המאפשר להם לטייל בכל העולם. דרכון רומני ניתן לקבל בלידה, התאזרחות או לפי בקשה למשרד החוץ.

על מנת להנפיק דרכון רומני, יש לספק מסמכים מסוימים, לרבות: טופס בקשה, שני תמונות והעתק של תעודת זהות או תעודת זהות לאומית. יש גם לספק אישור תושבות תקף לכל מדינה בה הם מתגוררים או גרים בה למעלה משישה חודשים.

אזרחים רומנים זכאים לדרכון רומני, המונפק על ידי משרד הפנים. הדרכון הינו מסמך המקנה לבעל הזכות לעבור גבולות, לנסוע לחו"ל ולחזור לרומניה, וניתן להשתמש בו לצורכי זיהוי.

הוצאת דרכון רומני מוסדר בחוק מס. 222/2009 על אזרחות רומנית וחוק מס. 217/2004 על דרכונים ותעודות זהות ברומניה.

על מנת לקבל דרכון רומני יש להגיש בקשה במשרד הנוטריון באזור מגוריכם או בכל משרד נוטריון אחר במידה ואין נוטריונים באזורכם.

תצטרך לספק מסמכים מסוימים בהתאם למצב שלך:

1. מסמך זיהוי

על מנת לקבל דרכון רומני, עליך להציג את המסמכים הבאים:

– תעודת זיהוי (תעודת זהות או דרכון)

– הוכחת מגורים ברומניה

– תעודת לידה לילדים מתחת לגיל 18

מסמך הזיהוי הוא המסמך החשוב ביותר לצורך קבלת דרכון רומני. זה יכול להיות תעודת זיהוי, רישיון נהיגה או כל מסמך אחר המוכיח את זהות המחזיק בו.

מסמך הזיהוי חייב להיות תקף בעת הגשת הבקשה לקבלת דרכון רומני ולא אמור לפוג לפני שלושה חודשים ממועד הוצאת הדרכון.

3. תעודת סטטוס יחיד

תעודת מעמד פרט (ICC) היא מסמך המאשר את זהותו של אדם, כמו גם את הלאום שלו. ה-ICC מונפק על ידי הרשות הלאומית הרומנית למעמד אזרחי (ONRC).

תעודת הסטטוס הפרט היא חובה להנפקת דרכון וניתן לקבלה מ-ONRC. יש להנפיק אותו על מנת לאמת את זהותו של אדם, ולוודא אם הוא אזרח רומני או לא. ה-ICC כולל מידע על שם אדם, תאריך לידה, לאום, מין, כתובת בשטחה של רומניה וחתימתו.

על מנת לקבל דרכון רומני, תצטרכו לספק את המסמכים הבאים:

– תעודת מעמד יחיד

– רישום מצב אזרחי

4. הוכחת מגורים או כתובת ברומניה

על האזרח הרומני לספק מסמך המוכיח כי הוא מתגורר ברומניה. זה יכול להיות:

– חשבון שירות מ-3 החודשים האחרונים;

– הצהרת בנק מ-3 החודשים האחרונים;

– החזר מס לשנה האחרונה;

– תעודת מגורים שהונפקה על ידי קומונה או עירייה רומנית.

על מנת להגיש בקשה לדרכון רומני, יהיה עליך לספק הוכחת תושבות ברומניה. המסמכים הבאים מתקבלים:

תעודת מגורים מהרשויות המקומיות ברומניה;

מסמך המעיד על רישום המבקש במקום המגורים (למשל חוזה שכירות); אוֹ
עבור מידע אודות הוצאת דרכון רומני אצל נוטריון איזה מסמכים מומלץ להעיף מבט ב- law-center.co.il

מסמך המוכיח כי המבקש רשום כתושב רומניה במשרד החוץ הרומני (למשל תעודת זהות).